Vanlige spørsmål

Hvordan komme i gang med ditt Hitch-produkt

Hvordan installerer jeg mitt Hitch-produkt?

Når du har mottatt pakken med hussentral (inkludert strømkabel og nettverkskabel) og enheter fra Hitch, må du kople dem til internett og hjelpe enhetene å snakke sammen.

Før du begynner: Pass på at du har internettforbindelse i huset og at du har e-posten med aktiviseringskoden fra Hitch.

Slik gjør du:

1. Noter ned serienummeret på hussentralen Serienummeret vil du finne under støtten/foten på hussentralen.

2. Koble hussentralen til strømforsyning Det er viktig at dette gjøres i nærheten av din internettruter.

3. Koble til internett. Koble hussentralen til din internettruter med tilhørende nettverkskabel (du må bruke nettverkskabel første gang du aktiverer smarthustjenesten). LED-statuslampe blinker «hvit og grønt» ved oppstart. Dette indikerer at den laster ned siste programvare. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil 20 minutter. Vent så til statuslampen slutter å blinke før du går videre til neste steg.

4. Last ned Hitch-app til din smarttelefon og/eller nettbrett

 1. Last ned Hitch-appen på App Store (IOS-enheter) eller Google Play (Android).
 2. Opprett brukernavn og passord i appen. Logg inn.
 3. Registrer hussentralen via appen ved å velge Hussentral 2.0 og legg inn serienummeret som står på undersiden av sentralen. Bruk samme passord som du logget inn i appen med.
 4. Aktiver hussentralen med aktiveringskoden du mottok i e-post da du kjøpte hussentralen på Hitch.no
 5. Sentralen og appen er klar til bruk. Nå kan du legge til enheter (som røykvarslere, smartkontakter, bevegelsessensorer, smartpærer med mer) via appen. 

Hvordan kobler jeg til mitt Hitch-produkt til trådløst internett?

Etter at hussentralen er koblet opp til Hitch-tjenesten kan du, om ønskelig koble hussentralen trådløst til internettruteren (du må ha et passordbeskyttet nett). Dette kan gjøres på to måter:

Metode 1 (WPS-tilkobling)

Hvis internettruteren din har WPS-tilkobling og du ønsker å benytte denne gjør du følgende:

 1. Foreta en omstart av hussentralen ved å trekke ut strømledningen og sette denne inn igjen. Vent så til statuslampen lyser grønt og deretter blinker rødt.
 2. Hold inne WPS-knappen på hussentralen til statuslampen blinker hvitt.
 3. Hold inne WPS-knappen på internettruteren din i 3 sekunder. Statuslampen vil få grønn farge som indikerer at trådløs tilknytningen mellom hussentralen og internettruteren er gjennomført.
 4. Du kan nå fjerne nettverkskabelen.

Metode 2 (standard tilkobling)

Hvis internettruteren din ikke har WPS-tilkobling eller du ikke ønsker å benytte denne, gjør du følgende:

 1. Sørg for at hussentralen din er tilkoblet internett med tilhørende nettverkskabel. Gå deretter inn på Hitch-appen og til Innstillinger i nedtreksmenyen. Gå så til -> Hitch -> Nettverk -> Innstillinger trådløst nettverk.
 2. Her vil du få opp en liste over de trådløsnettene som er tilgjengelig fra din hussentral. Du vil få spørsmål om å taste inn passord. Hussentralen vil benytte det aktuelle trådløse nettet dersom nettverkskabelen blir dratt ut. 

Hvordan legger jeg til enheter/sensorer?

Etter at du har koblet til hussentralen og opprettet brukerkonto kan du begynne prosessen med å legge til enheter/sensorer:

 1. Gå inn i nedtrekksmenyen i øvre, venstre hjørne i Hitch-appen og finn Innstillinger
 2. Velg «legg til enheter».
 3. Velg leverandør og modell (se på boksen enheten kom i).
 4. Følg instruksjon i appen.
 5. Velg hvilket rom enheten skal være i.
 6. Enheten er nå klar til bruk.

Hvordan setter jeg opp automatiske "Situasjoner"

Situasjoner er en regel som bestemmer når og hva du vil at enhetene skal gjøre. For eksempel kan du sette opp en regel som sier at bevegelsessensoren i gangen skal skru på alt lys når du kommer hjem om kvelden.

 Opprett en situasjon:

 1. Gå inn på nedtrekksmenyen som du finner oppe i venstre hjørne i appen.
 2. Velg deretter Situasjoner.
 3. Trykk på + tegnet øverst i høyre hjørne under Situasjoner. Her vil du få to valg. 1) Legg til situasjon og 2) Vis anbefalte situasjoner. Begge kan brukes til å sette opp ønskede situasjoner. Hvis du ikke finner den aktuelle situasjonen du ønsker under ”vis anbefalte situasjoner”, kan du definere din egen.
 4. Velg ”Legg til situasjon” eller ”Vis anbefalte situasjoner”.
  Om du velger ”Vis anbefalte situasjoner”, hopp over punkt 5.
 5. Navngi situasjonen og velg passende ikon
 6. Legg så til de enheter du ønsker skal inngå i situasjonen
 7. Legg til automatisering. Her kan man velge om det skal være sensor eller tidsstyring på den aktuelle situasjonen.
 8. Du kan også legge til en melding som du mottar når situasjonen blir aktivert.

Kan jeg ha flere sensorer i samme "Situasjon"?

Ja, du kan ha flere sensorer koblet til en enkelt situasjon. Dette knyttes spesielt til situasjoner innen sikkerhet/alarm. Her kan du ha sensorer på dører/vinduer samt bevegelse. Eksempelvis hvis flere bevegelsessensorer og flere dør/vinduskontakter er valgt i samme situasjon, vil situasjonen bli aktivert når minst én dørkontakt åpnes eller lukkes eller minst én av bevegelsessensorene utløses. 

Hitch-app og hussentral

Hva er rekkevidden på enhetene koblet til hussentralen?

Rekkevidden på enhetene tilknyttet hussentralen er opp til 100 meter (avhengig av bygningskonstruksjon og fysiske forhold/hinder). 

Hvordan kontrollerer jeg enhetene i Hitch-appen?

For å kontrollere alle enheter i appen, bruk funksjonen «Fjernkontroll». Du finner Fjernkontroll oppe i høyre hjørne på appens startside eller i nedtrekksmenyen oppe i venstre hjørne.

Fjernkontrollen viser alle tilgjengelige rom og de enhetene du har lagt til. Velg rommet og enheten du vil gjøre justeringer for. 

Hva betyr utropstegn i gul/rød boks?

Hvis en enhet ikke er tilgjengelig, vises et svart utropstegn i en gul eller rød boks øverst til venstre på enhetens markerte område på fjernkontrollen, eller under ”Oversikt” på Hjem menyen.

Dette betyr at hussentralen for øyeblikket ikke kan opprette forbindelse til denne enheten.

 1. Kontroller rekkevidden mellom enheten og hussentralen. Flytt den nærmere hussentralen om nødvendig.
 2. Kontroller at enheten er koblet til strømforsyningen, eller at batteriene ikke er døde.
 3. Hvis enheten ikke kobler seg på igjen automatisk etter et par timer kan du slette enheten (under ”Innstillinger” og deretter ”enheter”) og koble enheten opp igjen på normal måte. 

Hva skjer om internett slutter å fungere?

Dersom internett eller det trådløse nettverket i huset ditt slutter å fungere vil fortsatt alle enheter tilkoplet Hitch fungere som før.

Det eneste du mister er evnen til å styre hjemmet fra appen og motta meldinger på mobilen fra hussentralen. 

Hvordan mottar jeg varslinger?

Det er flere krav som må oppfylles for å kunne motta varslinger fra Hitch-appen på din smarttelefon eller nettbrettet:

 1. Din smarttelefon eller nettbrett må ha en tilstrekkelig internett-tilkobling.
 2. Du må ha bekreftet spørsmålet «Tillatelse til å sende deg varslinger» med «Ja». (Du kan også legge inn denne tillatelsen senere ved hjelp av systeminnstillingene til smarttelefonen/nettbrettet)
 3. Funksjonen «Ikke forstyrr», som normalt finnes i smarttelefon-/nettbrettinnstillingene, må være slått av.
 4. Du må være logget inn på Hitch-appen for å motta varslinger, men appen kan være lukket eller gå i bakgrunnen. 

Når vil jeg motta varslinger?

Du velger selv når du ønsker å bli varslet i innstillingene i appen. Du vil få melding når en aktiv alarm blir utløst som for eksempel en røykdetektor, bevegelsessensor eller dør/vindu-sensor. For at det skal skje, må du være logget inn i appen og telefonen må ha internettforbindelse, men appen kan være lukket.

Hvor lang tid det skal ta fra en alarm blir utløst til du får varsling kan du styre selv i appen. Det er mulig å sette opp til 60 sek forsinkelse slik at man eventuelt kan sjekke om det er falsk alarm.

Hvis du er logget inn i Hitch-appen og den går i bakgrunnen, vil du få en melding i varslingssenteret på din telefon. På telefonens innstillinger kan du velge varslingstone og om du skal få meldingen opp på skjermen.

Alle varsler blir lagret i «meldinger» som du finner i appens meny.

Kan jeg ta med Hitch på hytta?

Du kan benytte Hitch både på hytta og i hjemmet, men ikke med samme hussentral. Hitch er ikke lokasjonsbasert, men for å få best mulig stabilitet, så anbefaler vi å ha det fast installert ett sted.

Du kan kjøpe to hussentraler med tilhørende ønskelige enheter. Du må da opprette to brukerkontoer med ulikt brukernavn og passord. En brukerkonto for hytta og en for hjemmet. Enkelt og greit. 

Hvordan logger jeg inn i appen hvis jeg har to hussentraler?

Om du har to hussentraler må du ha to brukerkontoer med ulike brukernavn og passord. Du kan så velge om du vil laste ned appen to ganger og installere den på to ulike enheter eller om du vil bytte mellom kontoene i en og samme app (vil kreve egen innlogging for hver gang og du kan kun være innlogget på en konto av gangen).

Du kan koble til flere brukere på en app og brukerkonto, slik at hele familien kan ha oversikt over smarthuset. Alle familiemedlemmene vil da ha lik tilgang og rettigheter. 

Hvordan setter jeg huset mitt i bortemodus?

Du kan forandre status for Hitch fra «Hjemme» til «Borte» ved å flytte hus-ikonet fra i skyvemenyen midt på forsiden i appen.

Ved å forandre status til «Borte» vil alarmsystemet bli aktivert hvis du har konfigurert oppsett av dette.  

Når får jeg varsel om at batteri må byttes på enhetene?

Hitch hussentral registrerer batterinivået i de tilkoplede enhetene. Du får en melding hvis spenningen synker under et visst nivå og det er på tide å bytte.

Sikkerhet

Hvordan sette opp alarmsystemet?

For å sette opp alarmsystemet må du først ha sensorer som gir varsling ved en hendelse. Dette kan være:

 • Infrarød bevegelsessensor
 • Dør/vinduskontakt
 • Kamera
 • Røykdetektor (denne fungerer også som innendørs sirene ved en alarm)

Når disse enhetene er tilknyttet appen kan du gå inn på Alarm i menyen og starte oppsettet. Følg veiledningen i appen. Appen vil automatisk finne de sensorer som er tilknyttet tjenesten. Sett så opp de sensorer du ønsker skal benyttes i alarmoppsettet. Du vil også bli bedt om å huke av for sirene. Dette kan være røykvarsler og/eller en Sonos-høytaler.

 

Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg alarmen i appen?

Alarmsystemet aktiveres automatisk når du endrer tilstedestatusen din til "Borte" i appen. 

Vær oppmerksom på at du kan deaktivere den aktive alarmen ved å bruke "Slå av"-knappen i pushmeldingen du mottar under en alarmhendelse. Alarmsystemet ditt forblir da aktivt.

Du har også mulighet til å få alarmsystemet ditt til å oppføre seg forskjellig når du er hjemme og borte. Dette gjør at du kan bestemme ulike nivåer/forsinkelser for alarmer når du er i huset og når du er ute. Innstillinger for dette finner du under Alarm i hovedmenyen. 

Hva betyr varsel i alarmsystemet?

Alarmsystemet til Hitch har en dobbelsone som gir deg muligheten til å angi forskjellige prioritetsnivåer for varsler. Dette er fordelt på ”Alarm” og ”Advarsel”.

Advarsler gir beskjed om hendelser som ikke er til fare, men som er nyttig informasjon - for eksempel hvis noen beveger seg rundt i bakgården din mens du er hjemme, eller at junior i huset kommer hjem fra skolen. Du vil da få beskjed på din smarttelefon eller nettbrett når en situasjon blir aktivert. 

Først tildel rommene dine til Alarm eller Advarsels-sonen og velg deretter sensorer du anser som ikke-sikkerhetskritiske ved å trykke på den grønne sirkelen.

Hvis alarmsystemet ditt er aktivt og en av de valgte sensorene mottar en relevant utløser, genereres følgende advarsler:

Advarsel i menyen "Meldinger".

Du kan konfigurere alle innstillinger for alarm- og alarmsonene til alarmsystemet ditt, avhengig av din tilstedestatus og lagre dem under de to alarmprofilene "Hjemme" og "Borte".

Hva betyr det at røykdetektoren piper tre ganger når jeg skrur av alarmen?

Røykvarsleren fungerer også som sirene for alarmanlegget. At den piper tre ganger etter at alarmen skrus av betyr at alarmen er deaktivert. 

Hvordan kobler jeg til en sensor (dør/vindu og bevegelse)

Gå inn i appen og trykk på menyen øverst i venstre hjørnet.

Trykk på Innstillinger

 1. Velg "legg til enheter".
 2. Velg leverandør (se på boksen enheten kom i).
 3. Velg hvilken type sensor du skal legge til.
 4. Velg rommet sensoren skal være i. 

Hvordan vet jeg at dør- og/eller vinduene er lukket?

På hjem-menyen i appen under "Oversikt" vil du se status på dør/vindu-sensorer.

Alternativt kan du gå inn i menyen øverst i venstre hjørne i appen og trykk på «Fjernkontroll». Her finner du oversikt over de rommene du har enhetene i. Der kan du sjekke om dører eller vinduer er lukket. Det vil også være mulig å få varsling på telefonen om du har aktivert en situasjon som sier ifra om et vindu eller dør står åpent når du er borte, eller dette er koblet opp mot alarmtjenesten. 

Hvordan kobler jeg til et kamera?

Gå inn i appen og trykk på menyen øverst i venstre hjørnet.

Trykk på Innstillinger

 1. Velg "Legg til enheter".
 2. Velg leverandør på kamera (se på boksen enheten kom i).
 3. Velg hvilket kamera du skal legge til.
 4. Velg rommet enheten skal være i. Eller opprett et nytt rom.

Når du legger til et kamera kreves ekstra sikkerhetspålogging, slik at ingen andre kan få tilgang til videostrømmen.

Registrer kamera med eget brukernavn og passord. 

Hva må jeg tenke på når jeg kobler til et kamera?

 • Databeskyttelsesforskrifter må overholdes: Kameraer må kun registrere egne lokaler og eiendom. Ikke nærliggende eiendommer eller offentlige gater og rom.
 • Innendørskameraer må bare brukes innendørs da de kan bli skadet av vær og vind.
 • Utendørskameraer bør også installeres på en måte som sikrer best mulig beskyttelse mot vær, vann og temperatur (for eksempel under takoverheng).
 • Kontroller at en strømforbindelse er tilgjengelig når du installerer utendørskamera (hvis det ikke er batteridrevet).
 • Kameraet bør installeres utenfor rekkevidde for uvedkommende, for å redusere risikoen for sabotasje (for eksempel høyt på vegg).
 • Siden refleksjoner svekker infrarød deteksjon, bør kamera ikke installeres bak glassruter.
 • Omgivelseslys forbedrer bildene som er tatt opp av kameraet, men kameraet må imidlertid ikke rettes mot lyskilder da dette vil gjøre opptaket dårligere.

Hva gjør jeg hvis videostrøm ikke er tilgjengelig?

Om meldingen "Videostrøm ikke tilgjengelig" vises når du klikker på Kamera-menyen kan det være at kameraet ikke er tilkoblet internett eller ikke har strøm.

Hvordan kobler jeg til en røykvarsler?

Gå inn i appen og trykk på menyen øverst i venstre hjørne.

Trykk på Innstillinger

 1. Velg "Legg til enheter".
 2. Velg leverandør (se på boksen enheten kom i).
 3. Velg hvilken type røykvarsler du skal legge til.
 4. Følg instruksjon i appen.

Hvor mange røykvarslere kan jeg koble til samme hussentral?

Du kan registrere opptil 14 røykdetektorer i ditt hjem. 

Hvis en røykvarsler oppdager røyk, aktiveres alle andre røykdetektorer via systemet og gir signal om røyk. 

Hustilsyn

Hva er hustilsyn og hvordan aktiverer jeg dette?

Hustilsyn er en ekstra sikkerhet når du er borte. Hustilsyn er en funksjon som lurer en potensiell innbruddstyv til å tro at du er hjemme, selv om du er borte.

Med Hustilsyn kan du la huset selv sette på lyset på ulike tidspunkter, både inne og ute, du kan også la Sonos-anlegget spille musikk. 

Funksjonen slås av og på under Hustilsyn i hovedmenyen. Funksjonen er kun aktiv når du har satt statusen i appen til "Borte". 

 1. Gå inn i appen og trykk på menyen øverst i venstre hjørnet.
 2. Trykk på "Hustilsyn". Velg hvilke enheter som skal koples til funksjonen. For eksempel smartpærer, Sonos-anlegg og smartplugger.

Varmestyring

Hvordan kan jeg styre varmen i huset via appen?

Du kan enkelt styre varmen via appen om du har følgende tilkoplet hussentralen:

En smartplugg og en ovn koplet til smartpluggen.

Du kan da skru av og på ovnen enten via appen eller sette opp en situasjon hvor ovnen skrur seg av og på ut fra definerte klokkeslett. 

Hvilke værmålingsenheter kan jeg bruke?

Hitch støtter værmålingsenheter fra Netatmo, og du kan benytte følgende enheter.

 • Værstasjon, utendørs modul
 • Værstasjon, ekstra innendørs modul
 • Termostat
 • Regnmåler
 • Vindmåler
 • Hjem helsetrener

Merk at du er avhengig av værstasjonen for å kople til de andre modulene. 

Lysstyring

Hvordan kan jeg styre lyset i huset automatisk?

Du trenger ikke bytte ut alle lampene/pærene i huset for å styre lyset ditt. Med Hitch kan du kjøpe smarte lyspærer fra Osram Lightify/Smart+ og Phillps Hue eller benytte dine eksisterende lamper ved å koble til en smartplugg i stikkontakten.

Merk at en Philips Hue-pære først må kobles til Hue Bridge via Philips Hue App og deretter settes inn i Hitch-appen via "Innstillinger" og deretter "Legg til enhet".

Hvordan jeg endre tidspunkter for å slå lyset på og av?

Du kan med enkle trinn forandre tidspunkt for å slå lyset automatisk av og på. Bruk smartplugger eller LED-pærer fra Osram Lightify/Smart+ eller Philips Hue.

Opprett deretter en Situasjon som styrer/kontrollerer lys i et eller flere rom (se eget punkt for "hvordan opprette Situasjoner" for mer informasjon.

Trykk på undermeyenn "Endre" (bilde av blyant oppe i høyre hjørne) for å endre dag, start- og sluttidspunkt for automatisk kontroll av din belysning.

Lydstyring

Hvordan får jeg Sonos-anlegget til å skru på favorittmusikken når jeg skal stå opp om morgenen?

Først må du koble Sonos-spilleren til Hitch-appen. Opprett deretter en Situasjon som styrer Sonos-anlegget for eksempel alle dager fra klokken 07:30-08:30.

Fra klokken 07:30-08:30 alle dager vil opprettet situasjon gjøre at den siste gjeldende spillelisten spilles fra Sonos-anlegget. 

Hvordan kan jeg styre Sonos-anlegget fra Hitch-appen?

Sonos-lydanlegg styres og kontrolleres fra meny Fjernkontroll i appen. Ved å trykke på tilknyttet Sonos-anlegg vil du få tilgang på følgende funksjoner:

 • Det spilles alltid musikk fra spilleliste som ligger åpen i Sonos-appen
 • Du kan velge musikk fra siste gjeldende spilleliste ved å velge Forrige- eller Neste-ikonene. Du vil få opp artist og melodi som spilles. For å forandre på spilleliste, må du gjøre denne endringen i din Sonos-app.
  Stans musikkavspilling ved å trykke på Pause-ikonet.
  Justere lyd opp og ned med skyvemenyen for lyd.